Aikido Nederland geeft op drie niveaus opleidingen. Hieronder vind je beknopte informatie.

 

De opleiding heeft een minimale studielast van 80 studie uren. Aikido Nederland organiseert 4 dagen (altijd in het weekeinde) met techniek overstijgende lesstof die voor alle kandidaten behulpzaam is. Voor deze dagen geld een 100% aanwezigheidsverplichting.

 

De opleiding heeft een minimale studielast van 96 studie uren Aikido Nederland organiseert 6 dagen (altijd in het weekeinde) met techniek overstijgende lesstof die voor alle kandidaten behulpzaam is. Voor deze dagen geld een 100% aanwezigheidsverplichting.

 

De opleiding bestaat uit 2 1/2 centrale, door AN georganiseerde, weekenden in de vorm van expert meetings. De studielast ligt bij deze in het maken van de portfolio’s.

 

Dit jaar kunnen alle docenten van Aikido Bond Nederland zich inschrijven voor een aantal boeiende bijscholingsmodules. Deelname aan deze modules is extra aantrekkelijk gemaakt voor de huidige docenten van Aikido bond Nederland, door slechts een kleine eigen bijdrage te vragen.