Aikidoleraar niveau 2

De lerarenopleiding niveau 2 is bedoeld voor Aikidoka’s die de dojo waar ze zelf trainen willen versterken. Na afloop van deze opleiding ben je rijkserkend leraar op niveau 2, wat betekent dat je kunt optreden als assistent-leraar naast je eigen leraar.

De opleiding heeft een minimale studielast van 32 studie uren. Aikido Nederland organiseert 8 dagen (vier weekeinden) met techniek overstijgende lesstof die voor alle kandidaten behulpzaam is. Voor deze dagen geld een 100% aanwezigheidsverplichting. De secties zelf zijn verantwoordelijk voor het organiseren van bijeenkomsten en/of begeleiding van de kandidaten met een minimale studielast van 16 uur. De sectie helpt de kandidaten met het samenstellen van het portfolio, onderwijst en toetst de competenties 2.2 en 2.3 en bereidt de kandidaat voor op het praktijkexamen 2.1. In de opleiding worden de volgende competenties onderwezen en getoetst 2.1 Het geven van trainingen en lessen (op aanwijzing van de leraar/lerares) 2.2 Het assisteren bij het afnemen van kyu examens 2.3 Het assisteren bij het organiseren van een Aikido stage.

Instroomeisen

  • Shodan of hoger
  • Vanaf 18 jaar

Kosten

€ 350,00 (inclusief examengeld)

Aanmelden

Deelname aan de opleiding gebeurt altijd in samenspraak met de (vertegenwoordiger van) de lijnbeheerder of sectiehoofd. Bent u geïnteresseerd in het volgen van deze opleiding en wenst u meer informatie, neem dan contact op met opleidingscoördinator Marije Nijkamp via opleidingen@aikidonederland.nl. U kunt zich hier inschrijven:

Inschrijfformulier niveau 2

Commissie van Beroep

Indien men het niet eens is over de gevolgde procedure van de toetsingscommissie en het hierop gebaseerde besluit van de toetsingscommissie kan men zich aanwenden tot de Commissie van Beroep van NOC NSF. Deze is te bereiken door een e-mail te sturen naar centralecommissievanberoepvoortoetsing@nocnsf.nl