Aikidoleraar niveau 4

De lerarenopleiding niveau 4 is bedoeld voor Aikidoka-leraren die de Aikido-beoefening in zijn algemeenheid willen promoten. Na afloop van deze opleiding ben je rijkserkend leraar op niveau 4, wat betekent dat je kunt optreden als mentor voor andere leraren.

De opleiding bestaat uit 2 centrale, door AN georganiseerde, weekenden in de vorm van expert meetings. De studielast ligt bij deze in het maken van de portfolio’s. De volgende opleiding niveau 4 start in maart 2020.

In de opleiding worden de volgende competenties onderwezen en getoetst
4.1 Geven van trainingen en lessen op dangraad niveau
4.2 Coachen/leiding geven aan een Aikido demo team
4.3 Ontwikkelen en uitvoeren van Aikido technisch beleid
4.4 Bevorderen competentieontwikkeling van het Aikido kader
4.5 Onderhouden van externe contacten

Instroomeisen

Gecertificeerd leraar niveau 3
Sandan of hoger
Vanaf 21 jaar

Portfolio

In elke opleiding moet de kandidaat een portfolio samenstellen, waarin verslagen van de behandelde opdrachten en Proeve van Bekwaamheid ( PVB’s) worden opgenomen, naast een aantal andere officiële stukken. De portfolio’s van de kandidaten moeten eerst worden goedgekeurd door de toetsingscommissie voordat men aan het afsluitende praktijkexamen lesgeven kan deelnemen.

Kosten

€ 1000,00 (inclusief examengeld).

Deelname

Deelname aan de opleiding gebeurt altijd in samenspraak met de (vertegenwoordiger van) de lijnbeheerder of sectiehoofd. Bent u geïnteresseerd in het volgen van deze opleiding en wenst u meer informatie, neem dan contact op met opleidingscoördinator Dick Willems via opleidingen@aikidonederland.nl. U kunt zich hier inschrijven:

Inschrijfformulier niveau 4

Commissie van Beroep

Indien men het niet eens is over de gevolgde procedure van de toetsingscommissie en het hierop gebaseerde besluit van de toetsingscommissie kan men zich aanwenden tot de Commissie van Beroep.