Aikidoleraar niveau 3

De lerarenopleiding niveau 3 is bedoeld voor Aikidoka’s die hun eigen dojo willen opzetten. Na afloop van deze opleiding ben je rijkserkend leraar op niveau 3, wat betekent dat je kunt optreden als zelfstandig leraar.

De opleiding heeft een minimale studielast van 58 studie uren. Aikido Nederland organiseert 7 dagen met techniek overstijgende lesstof die voor alle kandidaten behulpzaam is. Voor deze dagen geldt een 100% aanwezigheidsverplichting.

De secties verzorgen zelf de begeleiding van de kandidaten voor het sectie specifieke deel met een minimale studielast van 16 uur. De sectie helpt de kandidaten met het samenstellen van het portfolio, onderwijst en toetst de competenties 3.2 , 3.3, 3.4 en 3.5 en bereidt de kandidaat voor op het praktijkexamen 3.1.

De praktijk leert dat de minimale studielast voor wat betreft het sectie gedeelte vaak ruim overschreden wordt. Het is raadzaam om al vroeg in opleiding met de begeleiding te starten om niet in tijdnood te komen.

In de opleiding worden de volgende competenties onderwezen en getoetst.
3.1 Het zelfstandig geven van trainingen en lessen op kyugraad niveau
3.2 Het zelfstandig organiseren van een Aikido Stage
3.3 Het zelfstandig organiseren van een event
3.4 Het aansturen van assistenten
3.5 Het zelfstandig afnemen van kyu (proef) examens

Instroomeisen

Gecertificeerd leraar niveau 2
Nidan of hoger
Vanaf 18 jaar

Kosten

€ 750,00 (inclusief examengeld)

Deelname

Deelname aan de opleiding gebeurt altijd in samenspraak met de (vertegenwoordiger van) de lijnbeheerder of sectiehoofd. Bent u geïnteresseerd in het volgen van deze opleiding en wenst u meer informatie, neem dan contact op met opleidingscoördinator Marije Nijkamp via opleidingen@aikidonederland.nl. U kunt zich hier inschrijven:

Inschrijfformulier niveau 3

Commissie van Beroep

Indien men het niet eens is over de gevolgde procedure van de toetsingscommissie en het hierop gebaseerde besluit van de toetsingscommissie kan men zich aanwenden tot de Commissie van Beroep van NOC NSF. Deze is te bereiken door een e-mail te sturen naar centralecommissievanberoepvoortoetsing@nocnsf.nl